Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2742/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΛΖΞ46907Θ-Λ4Σ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2742/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 14:32:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΖΞ46907Θ-Λ4Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου