Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2456/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9Κ0Υ46907Θ-Ζ3Π

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2456/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 12:17:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ0Υ46907Θ-Ζ3Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου