Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών των ΚΑΕ 1261 – ΑΔΑ: 9ΗΜ946907Θ-ΑΜ3

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών των ΚΑΕ 1261
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 11:40:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΜ946907Θ-ΑΜ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου