ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V(LR14) – ΑΔΑ: 9ΙΗΕ46907Θ-6ΚΨ

Θέμα: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V(LR14)
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 12:39:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΗΕ46907Θ-6ΚΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου