ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ-ΑΝΤΙΙΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ – ΑΔΑ: 9Η3Φ46907Θ-Ρ3Β

Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ-ΑΝΤΙΙΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 12:24:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η3Φ46907Θ-Ρ3Β
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου