Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΓΤΛ46907Θ-016

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 18:01:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΤΛ46907Θ-016
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου