Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2882/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΦΖΖ46907Θ-Θ2Υ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2882/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 12:02:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΖΖ46907Θ-Θ2Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου