Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Ε6346907Θ-Χ7Τ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:47:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε6346907Θ-Χ7Τ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου