Π28ΘΕΗΔ31-2022 – ΑΔΑ: 9ΔΝΚ46907Θ-ΘΕΞ

Θέμα: Π28ΘΕΗΔ31-2022
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 12:05:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΝΚ46907Θ-ΘΕΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου