ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ – ΑΔΑ: 9ΔΦ046907Θ-ΓΗΛ

Θέμα: ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 12:30:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΦ046907Θ-ΓΗΛ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου