Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3636 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΑΨΜ46907Θ-ΛΜΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.3636 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 13:37:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΨΜ46907Θ-ΛΜΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου