Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3838/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 99Γ846907Θ-ΙΝΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3838/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 11:25:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99Γ846907Θ-ΙΝΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου