Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». – ΑΔΑ: 98ΧΘ46907Θ-ΙΣ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 13:49:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΧΘ46907Θ-ΙΣ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου