ΧΕ-2079 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (22317.7), REBATE Γ’ 2021 (423.49), REBATE Δ’ 2021 (585.19) – ΑΔΑ: 98Χ046907Θ-ΔΟΛ

Θέμα: ΧΕ-2079 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (22317.7), REBATE Γ’ 2021 (423.49), REBATE Δ’ 2021 (585.19)
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 15:59:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98Χ046907Θ-ΔΟΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου