ΧΟΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 98ΑΞ46907Θ-ΛΨ1

Θέμα: ΧΟΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 13:24:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΑΞ46907Θ-ΛΨ1
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου