Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3611/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 97ΔΒ46907Θ-ΣΦΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3611/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 13:55:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΔΒ46907Θ-ΣΦΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου