Π28ΘΕΗΔ53-2022 – ΑΔΑ: 94ΖΗ46907Θ-Ω09

Θέμα: Π28ΘΕΗΔ53-2022
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 15:00:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΖΗ46907Θ-Ω09
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου