Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ» – ΑΔΑ: 93Ρ846907Θ-Ο6Ω

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ»
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 15:54:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Ρ846907Θ-Ο6Ω
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου