ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ -ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΔΑ: 915Τ46907Θ-ΥΦ4

Θέμα: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ -ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 11:40:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 915Τ46907Θ-ΥΦ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου