ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BELLOW / ΦΥΣΟΥΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ CARE STATION 650 – ΑΔΑ: 90ΒΩ46907Θ-ΥΩ4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BELLOW / ΦΥΣΟΥΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ CARE STATION 650
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 12:57:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΒΩ46907Θ-ΥΩ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου