Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3934/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 90ΠΟ46907Θ-ΚΝΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3934/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 13:45:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΠΟ46907Θ-ΚΝΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου