Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΙΑ» – ΑΔΑ: 90ΔΔ46907Θ-6Ω6

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΙΑ»
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 13:35:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΔΔ46907Θ-6Ω6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου