Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3952/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΖΜ746907Θ-0ΗΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3952/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 14:42:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΜ746907Θ-0ΗΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου