Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ» – ΑΔΑ: 6ΥΖ746907Θ-ΜΘΩ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ»
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 15:58:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΖ746907Θ-ΜΘΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου