Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3948/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Υ1Γ46907Θ-ΧΒΦ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3948/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 12:13:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ1Γ46907Θ-ΧΒΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου