Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους:«HOLTER ΗΚΓ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ». – ΑΔΑ: 6ΞΕΥ46907Θ-Ν69

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους:«HOLTER ΗΚΓ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ».
Ημερομηνία: 21/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 10:02:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΕΥ46907Θ-Ν69
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου