Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2800 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΞΑΩ46907Θ-ΜΤΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2800 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 10:46:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΑΩ46907Θ-ΜΤΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου