Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 532/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ξ8Δ46907Θ-Ω4Ξ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 532/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 10:34:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ8Δ46907Θ-Ω4Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου