ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΑΛΑΜΠΕΗ – ΑΔΑ: 6ΤΘ946907Θ-Ν66

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ – ΑΛΑΜΠΕΗ
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 08:50:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘ946907Θ-Ν66
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου