Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3611/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΤΟΝ46907Θ-6ΤΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3611/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 08:35:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΟΝ46907Θ-6ΤΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου