Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 191/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΤΗ246907Θ-0ΨΧ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 191/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 13:49:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΗ246907Θ-0ΨΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου