ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΔΙΑΘΕΤΑ – ΑΔΑ: 6ΘΖ046907Θ-ΝΘΚ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΔΙΑΘΕΤΑ
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 08:55:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΖ046907Θ-ΝΘΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου