ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: 6Θ1Ν46907Θ-ΘΒ6

Θέμα: ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 12:37:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1Ν46907Θ-ΘΒ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου