περίληψη σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 6ΣΒΛ46907Θ-ΦΓ5

Θέμα: περίληψη σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 07:45:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΒΛ46907Θ-ΦΓ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου