Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. /2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΣΔ046907Θ-ΤΤΗ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 14:52:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΔ046907Θ-ΤΤΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου