Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 413/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Σ2Σ46907Θ-Π0Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 413/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 10:57:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ2Σ46907Θ-Π0Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου