ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΡΡΗ46907Θ-Ω7Γ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 06/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 08:58:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΡΗ46907Θ-Ω7Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου