Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2561/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΡΚ146907Θ-ΞΜ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2561/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 08:39:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΚ146907Θ-ΞΜ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου