Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2691 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΡΙΚ46907Θ-1ΡΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2691 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 14:25:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΙΚ46907Θ-1ΡΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου