Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1801 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΡΦΕ46907Θ-Ω33

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1801 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 14:39:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΦΕ46907Θ-Ω33
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου