Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 26167/22-12-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου , κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθηνα με επιστροφή στις 20-12-2022 – ΑΔΑ: 6Ρ3746907Θ-ΑΨΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 26167/22-12-22 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Σαμαρτζη Νικολαου ,
κλάδου ΔΕ Τεχνικου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθηνα με επιστροφή στις 20-12-2022
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 12:26:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ3746907Θ-ΑΨΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου