Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2365/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ρ2Υ46907Θ-Ρ3Υ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2365/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 12:39:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ2Υ46907Θ-Ρ3Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου