Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.532 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΠΖΨ46907Θ-ΛΘΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.532 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 08:45:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΖΨ46907Θ-ΛΘΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου