Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25401/14-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλληλου Ματκαρη Χρυσουλας , κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης από το ΓΝ Χαλκιδας στο Μελισσοχώρι Βοιωτίας στις 04-12-2022 – ΑΔΑ: 6Ψ8Ζ46907Θ-Ι2Β

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 25401/14-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της υπαλληλου Ματκαρη Χρυσουλας ,
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικης από το ΓΝ Χαλκιδας στο Μελισσοχώρι Βοιωτίας στις 04-12-2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 08:23:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ8Ζ46907Θ-Ι2Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου