Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 519/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ψ2646907Θ-4ΑΕ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 519/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 08:32:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ2646907Θ-4ΑΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου