Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 86/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ω8Υ46907Θ-ΠΨΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 86/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 08:06:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω8Υ46907Θ-ΠΨΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου