Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2140/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ω0Κ46907Θ-600

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2140/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 10:49:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω0Κ46907Θ-600
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου