Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π28ΘΕΗΔ9 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΔΑ: 6Ν0Ο46907Θ-ΚΜΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π28ΘΕΗΔ9 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 11:32:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν0Ο46907Θ-ΚΜΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου