Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 687/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΜΝΚ46907Θ-ΝΧ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 687/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 02/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:31:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΝΚ46907Θ-ΝΧ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου