«Ετικέτες θερμικές 80x80mm 500T, 30 ρολά» – ΑΔΑ: 6ΜΚ846907Θ-ΦΓΩ

Θέμα: «Ετικέτες θερμικές 80x80mm 500T, 30 ρολά»
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 11:56:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΚ846907Θ-ΦΓΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου